Jeg er på jakt etter jobb

Jeg har nettopp flyttet til Oslo for å bosette meg med min norske kjæreste. Dette betyr at jeg har vært nødt til å si opp jobben min i Nederland og at jeg nå er på jakt etter jobb i Norge. Min interesse og erfaring (nesten fem år) er innen Remote Sensing og GIS. Du kan lese mer om meg i CV-en min.

Ellers har jeg skrevet en deltakerskildring om Geoforum 2005 som har blitt publisert i Posisjon nr 3 , side 17. Posisjon er GeoForums medlemstidsskrift.

Adressen min i Norge er:
Kirkeveien 90A
0364 Oslo